Marcadores

17 de abr. de 2013

As letras e os números

Se sabes galego é doado aprender as letras e os números en portugués. Descóbreo dunha maneira divertida cos seguintes vídeos musicais. Fíxate nas semellanzas que hai entre as falas portuguesa e galega, así como as diferenzas que hai na escrita.No abecedario portugués hai algunha letra que non existe no abecedario galego. Sabes cal é?
Do mesmo xeito, no galego hai unha letra que non ten o abecedario portugués. Cal será?
Hai outras letras que teñen distintos nomes en galego e portugués. Sabes cales son?

Os números en galego e portugúes son moi semellantes. Porén, algúns teñen diferenzas, ben na súa pronunciación ou ben na súa escritura. Saberías dicir cales son?

Nenhum comentário:

Postar um comentário