Marcadores

1 de jun. de 2012

Enquisa sobre a língua aos pais de Educación Infantil

Desde a Coordinadora Galega de equipos de normalización lingüística, achegamos esta nota informativa aos pais que van matricular aos seus fillos en Educación Infantil, arredor da lingua que queren que se empregue na aula.Xunto á documentación para formalizar a matrícula  na etapa de Educación Infantil, a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria envía unha enquisa na cal se pregunta pola lingua materna do neno ou da nena. As dúas opcións que se ofrecen son castelán ou galego.

As familias debedes saber que  o resultado da devandita enquisa establece a lingua que se vai empregar na aula durante os tres cursos da etapa de Educación Infantil.

Se desde a escola se vos pide ás familias que decidades, debedes ter toda a información  para facelo de xeito responsable, sendo conscientes das consecuencias que a vosa escolla terá no futuro.

Hai moitas razóns polas cales cómpre elixir o galego para os nosos nenos e nenas:

- Porque necesitan competencia nas dúas linguas para poderen no futuro decidir cal queren usar.

- Porque é un momento decisivo na súa aprendizaxe e deben saber que o galego é tamén unha das linguas da escola.

- Porque mellorarán a competencia en castelán e noutras linguas.

- Porque chegarán con mellor preparación ao ensino primario.

- Porque poñerán en valor o que lles pertence como galegas e galegos.

- Porque renunciar a que o galego forme parte do ensino infantil,  supón  perder a oportunidade de ilo integrando de xeito natural e sen ningunha dificultade.


Está na vosas man facer unha escolla responsable.

Nenhum comentário:

Postar um comentário